Dotační

servis

Dotační program

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Co můžeme NABÍDNOUT?
 • bezplatné poradenství
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu
 • zajištění kompletní administrace celé žádosti
 • technický dozor investora
 • zajištění úvěru na rekonstrukci
Vyřídíme vše od A – Z !

Dotační program

DEŠŤOVKA

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC.

Co můžeme NABÍDNOUT?
 • bezplatné poradenství
 • vypracování posudku
 • zajištění kompletní administrace celé žádosti
 • technický dozor investora
 • zajištění úvěru na rekonstrukci
Vyřídíme vše od A – Z !

Dotační program

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Co můžeme NABÍDNOUT?
 • bezplatné poradenství
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu
 • zajištění kompletní administrace celé žádosti
 • technický dozor investora
 • zajištění úvěru na rekonstrukci
Vyřídíme vše od A – Z !

Dotační program

ENERGETICKÉ ÚSPORY V PODNIKATELSKÉM SEKTORU

Podpora je poskytována malým, středním a velkým firmám podnikající na území ČR.

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty podnikající na území ČR.

Co můžeme NABÍDNOUT?
 • bezplatné poradenství
 • vypracování projektové dokumentace
 • zpracování energetického auditu
 • zajištění kompletní administrace celé žádosti
 • technický dozor investora
 • zajištění úvěru na rekonstrukci
Vyřídíme vše od A – Z !