Decentrální větrání s rekuperací inVENTer

 • Dopřejte svému domovu vždy čerstvý vzduch
 • Tento revoluční větrací systém byl vyvinut speciálně pro domácnosti
 • S inteligentním ovládáním můžete snadno nastavit rychlost větrání a teplotu podle svých preferencí.
 • Díky špičkové technologii navíc uspoříte energie a peníze
 • Systém vyžaduje minimální údržbu – nemusíte se prakticky o nic starat
Jsme regionální zástupce inVENTer pro dodávku a montáž.

Proč je větrání nejdůležitější součástí domu po rekonstrukci?

Pokud není pravidelným větráním zajištěna trvalá výměna vzduchu, dochází k výraznému nárůstu koncentrace oxidu uhličitého, přičemž nadměrné množství CO2 způsobuje zdravotní problémy, jako je ospalost, bolest hlavy a zhoršené soustředění. Kromě toho s postupujícím časem narůstá obsah vlhkosti ve vzduchu, což může být spojeno s negativními následky v podobě tvorby plísní. 

Například ve čtyřčlenné domácnosti vznikne denně 6 000–12 000 g vodní páry, tzn. až 12 litrů vodní páry za den. Odvod vlhkosti na základě výměny vzduchu při větrání okny činí v průměru cca 900–1 500 g vodní páry na jeden větrací cyklus. Při třech větrácích cyklech za den je to 2 700–4 500 g vodní páry za den. Protože je za den vytvořeno cca 6 000–12 000 g vodní páry, nestačí troje nárazové větrání k tomu, aby bylo dosaženo úplného vyrovnání vlhkosti.

Proč právě decentrální systém?

Centrální větrací systémy mají rozvody po celé budově. Tyto rozvody jsou umístěny většinou v podhledech nebo v podlaze s výdechy v jednotlivých místnostech. Zpravidla nasávají znečištěný vzduch z kuchyní a koupelen a odvádějí jej přes rekuperační jednotku ven z objektu. Přes tuto jednotku je nasávaný venkovní vzduch a rozváděný většinou do obývacího pokoje a ostatních pokojů.  Jsou vhodné jen pro novostavby. Dodatečná instalace ve starších objektech v rámci rekonstrukce je spojena s velkými stavebními a finančními nároky. Kromě toho musí být vestavěné vzduchové kanály z hygienických důvodů pravidelně čištěny odbornou firmou, což je spojeno s (finančními) náklady, které v praxi mnoho lidí odradí. Decentrální větrací systémy jsou tvořeny několika větracími agregáty cíleně umístěnými ve vnějších stěnách, čímž je možné individuální větrání jednotlivých prostor a obytných zón, přičemž v domě umožňují přívod čerstvého vzduchu se zpětným ziskem tepla. Keramický akumulátor tepla ve vnitřním prostoru přijímá teplo odsávaného znečištěného vzduchu v místnosti a ohřívá jím čerstvý vzduch.
Důležitou výhodou decentrálních větracích systémů je vysoká energetická účinnost, která je dána jednak ziskem tepla a dále nízkou spotřebou elektrické energie. Kromě toho se vyznačují nižšími pořizovacími náklady a rychlou a jednoduchou instalací – a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Údržbu a čištění může bez problémů provádět uživatel sám. Decentrální větrací systémy jsou velice vhodné právě pro rekonstrukce stávajících budov. Jednotlivé větrací jednotky jsou umístěné v obvodových zdech. K jejich pozdější instalaci je zapotřebí vytvořit odpovídající otvor pomocí dnes již běžně dostupného jádrového vrtání a poté propojit jednotlivé větrací přístroje datovým kabely s ovládacím zařízením nebo bezkabelovým ovládáním pomocí aplikace inVENTer-App a mobilního telefonu. V případě novostaveb je vhodné zakomponovat větrací systém již do stavebního projektu. V průběhu hrubé stavby je nejlepší vyřešit i elektroinstalaci a správné rozmístění větracích jednotek. V případě zděných domů, lze usnadnit pozdější instalaci větracího systému použitím předpřipravených stavebních prvků jako je instalační blok či stavební prvek Simplex.

Kde není vhodná instalace větracího systému inVENTer?

Co se děje s kondenzátem?

Větrací systém inVENTer nedoporučujeme umisťovat do prostorů znečištěných oleji, mazivy a mastnotou, do prostorů s výskytem agresivních nebo žíravých plynů, do prostorů s extrémním výskytem prachu (brusírny, truhlárny…), do prostorů s teplotami pod -20 °C nebo nad +50 °C, do míst, kde není možný pozdější přístup k ventilátorům, inVENTer není určený k vysoušení budov.

Co se děje s kondenzátem?

Při procesu zpětného zisku tepla může docházet za určitých teplot ke vzniku kondenzátu. Při poklesu teploty pod rosný bod se v keramickém výměníku vykondenzují mikrokapičky vody. Tyto kapičky jsou odváděny v módu odtahu ven v podobě mlhy.  Aby docházelo k tomuto odvodu, musí být stavební průchodka v obvodové zdi umístěná s mírným spádem směrem ven z budovy. Venkovní kryty mají přizpůsobené odkapové hrany, díky nimž případný kondenzát nestéká po fasádě, ale odkapává do volného prostoru před budovou. Keramický výměník stejně jako jeho izolační materiál je vyrobený z materiálů s „uzavřenými póry“. Proto nemůže kondenzát nasáknout do těchto materiálů a způsobovat na jejich povrchu plísně.

Jaká je hlučnost ventilátorů používaných ve větracích systémech inVENTer?

Vznikají uvnitř větracího systému choroboplodné zárodky?

Větrací systémy inVENTer jsou osazeny nově vyvinutými ventilátory Xenion® a XENION EFP, v nichž je spojený optimální výkon až do 58 m3/h / 90 m3/h a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Právě dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým v i přechodových fázích. Pracuje extrémně tiše i při maximálním výkonu je jeho hlučnost například u přístroje iV14-Zero nižší než 30 dB. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. Navíc lze v případě potřeby zakoupit další akustické tlumiče.

Vznikají uvnitř větracího systému choroboplodné zárodky?

Choroboplodné zárodky vznikají ve vlhkém prostředí. Jelikož je keramický výměník i při vysoké vzdušné vlhkosti, díky stálému proudění vzduchu, neustále vysušován, nemají tyto zárodky vhodné podmínky pro svůj vznik.

Jak pracuje větrací systém inVENTer při nízkých teplotách? Potřebuje nějaké přídavné topení?

Jak pracuje větrací systém inVENTer v letním období?

Díky keramickému výměníku inVENTer nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách. Větrací jednotky spolehlivě pracují i při teplotě -24 °C bez potřeby přídavné topné patrony.

Jak pracuje větrací systém inVENTer v letním období?

Keramický výměník si udržuje stále svoji teplotu, proto v letním období částečně ochlazuje přiváděný horký vzduch. V nočních hodinách doporučujeme větrací systém přepnout do režimu trvalého větrání, kdy nasává chladnější noční vzduch do ložnice a dětských pokojů a nahřátý vzduch odvádí z obýváku či kuchyně.

Ovlivňuje používání digestoře činnost větracího systému inVENTer?

Mohou být v místnosti s větracím systémem inVENTer také krbová kamna či krby?

I když se větrací systém se zpětným ziskem tepla inVENTer instaluje i do kuchyní, v žádném případě nenahrazuje digestoř. Páry vznikající při vaření je nutné jednorázově odvětrat ven z kuchyně. K tomuto odvětrání slouží silné odtahové ventilátory, které jsou součástí digestoří. Kromě toho norma pro větrání ČSN 15665/Z1 také vyžaduje, aby v kuchyních musel být dodržen objemový průtok odpadního vzduchu alespoň 100 m3/h. Vzdálenost mezi digestoří a inVENTer by měla být větší než 150 cm. I když jsou ventilátory digestoří výkonnější jejich používání je krátkodobé, maximálně v řádu několika málo hodin, proto nemají z dlouhodobého hlediska vliv na činnost větracího systému inVENTer.

Mohou být v místnosti s větracím systémem inVENTer také krbová kamna či krby?

inVENTer může být osazen v místnosti s krbem či krbovou vložkou, pokud je k těmto topným tělesům zajištěný externí přívod vzduchu. V opačném případě je zapotřebí zohlednit, aby v místnosti nedocházelo k podtlaku vyššímu než 4 Pa. V tomto případě doporučujeme použití přetlakového čidla napojeného na regulátor větracího systému. V každém případě je vždy nutná konzultace s projektantem či kominíkem.

Nepůsobí prostupy pro větrací jednotky jako tepelné mosty? 

Lze čerpat na větrací systém inVENTer dotace?

Pokud je větrací systém v provozu, je keramický výměník ohříván a z tohoto důvodu nemůže dojít ke vzniku takzvaného tepelného mostu. Proto je větrací systém inVENTer koncipován pro nepřetržitý provoz, kterému je uzpůsobena i životnost ventilátoru a jeho spotřeba elektrické energie.

Lze čerpat na větrací systém inVENTer dotace?

Ano, různé typy větracího systému inVENTer jsou zařazeny ve státním dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Zajišťuje InVENTer vždy čistý vzduch?

Je inVENTer energeticky úsporný?

Decentrální větrací systém od InVENTer zajistí vašemu domovu neustálý přísun čerstvého vzduchu, a to zcela bez průvanu. Integrované filtry odstraní nečistoty, pyl a alergeny, čímž vytvoříte prostředí, které příznivě ovlivní vaše zdraví a pohodu. Systém tak slouží jako prevence problémů způsobených špatnou kvalitou ovzduší.

Je inVENTer energeticky úsporný?

Systém InVENTer využívá nejmodernější technologie pro minimalizaci energetických ztrát. Díky inteligentnímu ovládání a přesnému nastavení větrání můžete snížit spotřebu energie a šetřit na nákladech za vytápění a chlazení. Se systémem inVENTer dosáhnete efektivního provozu při udržitelném přístupu k životnímu prostředí.

Jak složitá je instalace a  údržba systému?

Je možné si s  inVENTerem nastavit různé parametry pro každou místnost?

S decentrálním větracím systémem inVENTer nemusíte řešit složitou instalaci. Náš tým odborníků vám pomůže s instalací. Pravidelná údržba jednotek je snadná a časově nenáročná, což vám ušetří čas i starosti.

Je možné si s  inVENTerem nastavit různé parametry pro každou místnost?

Se systémem inVENTer máte plnou kontrolu nad větráním každé místnosti ve vašem domově. Rychlost větrání a teplotu si můžete nastavit tak, abyste si vytvořili přesně takové prostředí, jaké potřebujete.

Je systém vhodný i pro alergiky?

Dokáže systém inVENTer provětrat i sklep?

Decentrální větrací systém InVENTer je vybaven pokročilou filtrační technologií, která zachytává prach, pyl a alergeny z ovzduší. To pomáhá alergikům snižovat vystavení alergenům a zlepšuje tak kvalitu jejich života.

Dokáže systém inVENTer provětrat i sklep?

Sklep je místem, které často trpí vlhkostí a rizikem vzniku plísní. Decentrální větrací systém inVENTer odvádí nadbytečnou vlhkost ze sklepa ven. Pomáhá tak k ochraně například skladovaných potravin a tím i vašeho zdraví.

Chcete vědět víc nebo poradit? Napište nám.

Reference

Tepelné čerpadlo

 • xyz
 • xyz
 • xyz

Klimatizace

 • xyz
 • xyz
 • xyz
Přejít nahoru