Loading...
DOTAČNÍ SERVIS 2019-11-20T00:46:33+00:00

SKONČENO

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

Dotační program

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Příklad dotace:

Současné náklady na topení 50 000 Kč/1rok

Náklady na energickou úsporu 700 000 Kč

(zateplení podlahy, střechy, stropů sklepa, okna, výměná zdroje na topení – kotle atd.)

Dotace 50% to je 350 000

Úspora nákladů na vytápění 35 000 Kč/1rok

Návratnost investice 10 let

Dotační program

KOTLÍKOVKA

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících pevná paliva. Dotační program nabízí možnost získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla. Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější je přínosem pro nás všechny, protože právě nevyhovující kotle na pevná paliva se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR.

Příklad dotace:

Současné náklady na topení 25 000 Kč/1rok

Výměná kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel

Náklady 130 000

Dotace 110 000

Úspora nákladů na vytápění 10 000 Kč/1rok

Návratnost investice 2 roky

Dotační program

DEŠŤOVKA

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC.

Příklad dotace:

Investiční náklady: 80 000

Dotace 50% (40 000 Kč)

Úspora nákladů na vodu: 2 000 Kč/1rok

Návratnost investice: 20 let

Dotační program

ENERGETICKÉ ÚSPORY V PODNIKATELSKÉM SEKTORU

Podpora je poskytována malým, středním a velkým firmám podnikající na území ČR.

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty podnikající na území ČR.

Pro žadatele je připraveno 746 247 226 EUR.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020.

CO MOHU NABÍDNOUT?

bezplatné poradenství

vypracování projektové dokumentace

zpracování energetického auditu

kompletní administraci celé žádosti

technický dozor investora

zajištění úvěru na rekonstrukci

VŠE OD A – Z !

Dotační program

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů

 (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020

CO MOHU NABÍDNOUT?

bezplatné poradenství

vypracování projektové dokumentace

zpracování energetického auditu

kompletní administraci celé žádosti

technický dozor investora

zajištění úvěru na rekonstrukci

VŠE OD A – Z !

CO MOHU NABÍDNOUT?

100% úspěšných dotací!

– bezplatné poradenství – vypracování projektové dokumentace  – zpracování energetického auditu – kompletní administraci celé žádosti – technický dozor investora

VŠE OD A – Z !

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

30

úspěšných dotací

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

15

úspěšných dotací

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

8

úspěšná dotace

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

6

úspěšných dotací

EVROPSKÁ UNIE

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

8

úspěšných dotací

EVROPSKÁ UNIE

CERTIFIKÁTY / OSVĚDČENÍ