Loading...
DOTAČNÍ SERVIS 2018-08-26T12:38:17+00:00

Dotační program

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Příklad dotace:

Současné náklady na topení 50 000 Kč/1rok

Náklady na energickou úsporu 700 000 Kč

(zateplení podlahy, střechy, stropů sklepa, okna, výměná zdroje na topení – kotle atd.)

Dotace 50% to je 350 000

Úspora nákladů na vytápění 35 000 Kč/1rok

Návratnost investice 10 let

Dotační program

KOTLÍKOVKA

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících pevná paliva. Dotační program nabízí možnost získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla. Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější je přínosem pro nás všechny, protože právě nevyhovující kotle na pevná paliva se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR.

Příklad dotace:

Současné náklady na topení 25 000 Kč/1rok

Výměná kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel

Náklady 130 000

Dotace 110 000

Úspora nákladů na vytápění 10 000 Kč/1rok

Návratnost investice 2 roky

Dotační program

DEŠŤOVKA

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC.

Příklad dotace:

Investiční náklady: 80 000

Dotace 50% (40 000 Kč)

Úspora nákladů na vodu: 2 000 Kč/1rok

Návratnost investice: 20 let

CO MOHU NABÍDNOUT?

100% úspěšných dotací!

– bezplatné poradenství – vypracování projektové dokumentace  – zpracování energetického auditu – kompletní administraci celé žádosti – technický dozor investora

VŠE OD A – Z !

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

25

úspěšných dotací

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

15

úspěšných dotací

[fontawesome icon=“fa-comments-o“ circle=“no“ size=“large“ iconcolor=“#6798bd“ circlecolor=““ circlebordercolor=““ flip=““ rotate=““ spin=“no“ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ alignment=“center“ class=““ id=““]

1

úspěšná dotace

CERTIFIKÁTY / OSVĚDČENÍ