Bytový dům Slezská Ostrava

Tuto nemovitost jsme vykoupili jako investici a provedli jsme kompletní rekonstrukci s důrazem na snížení energetické náročnosti nemovitosti.

Při rekonstrukci jsme vycházeli z architektonického návrhu, který reflektoval původní dispozice objektu a akceptoval plynulý přechod na požadavky současného bydlení.

PŘED

VIZUALIZACE

PO REALIZACI

Bytový dům Ostrava

VIZUALIZACE

Bytový dům Ostrava – Mariánské hory

PŘED

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

Bytový dům Ostrava – Přívoz

PŘED

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE