SANACE VLHKÉHO ZDIVA 2018-10-08T00:01:45+00:00

EXPERTNÍ POSOUZENÍ VLHKOSTI VAŠÍ STAVBY 

NÁVRH SANACE / REALIZACE

MOŽNÉ VARIANTY PŘÍČIN VZNIKU A VÝSKYTU VLHKOSTI

Z obrázku je zřejmé, že příčin vzniku či výskytu vlhkosti je velká škála a navrhnout správný postup pro odstranění vlhkosti je především správně určit jejich příčinu a to vždy jedině na základě osobního šetření na místě.

BEZTLAKOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA

IZOLACE ZDIVA NAVRTÁNÍM A INJEKTÁŽÍ EMULZÍ NA BÁZI SILANU

Vodorovná izolace formou beztlakové injektáže nabízí dlouhodobé ošetření konstrukce proti stupající vlhkosti prostřednictvím kapilárního vzlínání a je praktickým řešením pro dodatečné vytvoření vodorovné izolace. Substance  vytvoří souvislou neprodyšnou izolační vrstvu.

zdivo 15cm / 450,- Kč /bm

zdivo 30cm / 950,- Kč /bm

zdivo 45cm / 1350,- Kč /bm

zdivo 60cm / 1650,- Kč /bm

tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a platí v případě cihelného zdiva na území Moravskoslezského kraje

STROJNÍ PODŘEZÁNÍ ZDIVA

IZOLACE ZDIVA PODŘEZÁNÍM STROJNÍ PILOU

mechanická metoda se 100% účinností vyschnutí zdiva

s folií PE-HD 2mm , plastovými pevnostními klíny, zaspárováním cementovou maltou s plastifikátorem,

případně s vytažením lepenky pro napojení podlahové či svislé izolace

zdivo 15cm / 450,- Kč /bm

zdivo 30cm / 850,- Kč /bm

zdivo 45cm / 1350,- Kč /bm

zdivo 60cm / 1850,- Kč /bm

tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a platí v případě bezproblémového přístupu k řezné spáře na území Moravskoslezského kraje

IZOLACE A ODVĚTRÁNÍ SPODNÍ STAVBY

DUTINOVÝM SYSTÉMEM

SANACE SPODNÍ STAVBY POD ÚROVNÍ TERÉNU S ODVĚTRÁVANOU VRSTVOU

Svislá hydroizolace kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a velice spolehlivě tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby. Provádí se především za účelem izolace sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu.

Pro svislou hydroizolaci používáme velice odolné vysokohustotní izolační desky z polyethylenu s výškou odvětrávajícího nopu 40 – 100 mm, což umožňuje účinnější odvětrávání izolovaného objektu.

Desky jsou odolné vůči tlakové vodě, agresívním látkám, alkoholům, organickým kyselinám, ropným produktům a vnikání radonu do budov. Vytváří dlouhodobou mechanickou ochranu a zajišťují dokonalou hydroizolaci spodních staveb. Životnost materiálu je výrobcem stanovena na min. 80 let.

Tvarované nepropustné desky oddělují stavbu od vlhkého okolního prostředí – zeminy. Výstupky (nopy) zajistí lepší proudění vzduchu, a tím i snížení koncentrace například radonových plynů a také urychlují odvádění vody do drenážního systému.

Díky výborným mechanickým vlastnostem jsou desky vhodné k použití jako náhrada klasické přizdívky hydroizolace, v protiradonové ochraně staveb, při rekonstrukci starých objektů, izolací podlah, teras, opěrných zdí, zelených střech a podobně.

výška vzduchové mezery 4cm / 650,- Kč / m2

výška vzduchové mezery 7cm / 750,- Kč / m2

výška vzduchové mezery 10cm / 890,- Kč / m2

ceny jsou uvedeny bez DPH včetně montáže a dopravy na úžemí Moravskoslezského kraje

– bez výkopových prací

– bez přípravy podkladu

– bez zásypu a drenáže

PODLAHOVÝ SANAČNÍ

DUTINOVÝ SYSTÉM

SANACE PODLAHY NA TERÉNU S ODVĚTRÁVANOU VRSTVOU

Nejúčinnějším druhem dodatečných sanačních úprav, které využívají proudění vzduchu – nejlépe pasivního, jsou celoplošné dutiny pod podlahami. Jistým problémem, který komplikuje takovéto sanační návrhy, je potřeba tyto dutiny „zprovoznit“, tj. navrhnout systém vdechových a výdechových otvorů. Tento systém je účinný za předpokladu, že se využijí výškové rozdíly podlah a nivelet terénů, a s ohledem na tepelně technické vlastnosti zdiva. slouží k odvětrání podlah, odvlhčení a odlehčení podlahových konstrukcí. Pomocí těchto prvků vestavěných do podlahy lze účinně odvádět radon i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb, starších domů i historických objektů. Výrazně snižuje náklady na navážku a její zhutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.

výška vzduchové mezery 4cm / 650,- Kč / m2

výška vzduchové mezery 7cm / 750,- Kč / m2

výška vzduchové mezery 10cm / 890,- Kč / m2

ceny jsou uvedeny bez DPH včetně montáže a dopravy na úžemí Moravskoslezského kraje

– bez demontáže stávající podlahy

– bez přípravy podkladu

– bez následných vrstev betonu , výztuže a tepelné izolace

CO MOHU NABÍDNOUT?

– odborné  poradenství  – technický dozor investora – odbornou realizaci

CERTIFIKÁTY / OSVĚDČENÍ