Pro rodinné domy a byty 2021-02-08T00:50:51+00:00
Expertní služby pro RD
Realitní služby pro RD
Projekční kancelář pro RD
Garantovaný nájemník

INSPEKCE RODINNÝCH DOMŮ A EXPERTNÍ POSUDKY

ENERGETICKÉ

PORADENSTVÍ

STAVEBNÍ

DOZOR

OCEŇOVÁNÍ

NEMOVITOSTÍ

DOTAČNÍ PROGRAM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

KUPUJETE NEMOVITOST A NEJSTE SI JISTI JEHO SKUTEČNÝM STAVEM?

MÁTE PROBLÉM S VLKOSTÍ/PLÍSNĚMI NEBO PRASKLINAMI?

POTŘEBUJETE PORADIT ČI NAVRHNOUT OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ?

MÁTE POCHYBNOSTI O KVALITĚ VÁM DODANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ?

VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠÍME!

POSOUZENÍ A NÁVRH ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU

– pro účely rekonstrukce objektu

– pro účely získání datace

– pro účely optimalizace nákladů na energie

– zajištění PENB

STAVEBNÍ DOZOR

– dozorování novostaveb

– dozorování rekonstrukcí

– dozorování zateplování s dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

PŘEDCHÁZEJTE PROBLÉMŮM, NEBUDETE JE PAK MUSET ŘEŠIT!!!

OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEB

– pro účely dědického řízení

– pro účely stanovení opimální ceny při prodeji nemovitosti

– pro účely stanovení odpovídající kupní ceny  nemovitosti

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

DOTAČNÍ PROGRAM

DEŠŤOVKA

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC.

DOTOVÁNO 50% OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADŮ

Poptavkový formulář

další podrobnosti a ceny na

www.jak-koupit-nemovitost.cz

CERTIFIKÁTY / OSVĚDČENÍ