PRO BYTOVÉ DOMY 2021-02-08T00:59:37+00:00
Expertní služby pro bytové domy
Projekční kancelář pro bytové domy
Garantovaný nájemník
Správa a údržba nemovitosti

INSPEKCE BYTOVÝCH DOMŮ A EXPERTNÍ POSUDKY

ENERGETICKÉ

PORADENSTVÍ

STAVEBNÍ

DOZOR

OCEŇOVÁNÍ

NEMOVITOSTÍ

DOTAČNÍ PROGRAM

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

KUPUJETE NEMOVITOST A NEJSTE SI JISTI JEHO SKUTEČNÝM STAVEM?

MÁTE PROBLÉM S VLKOSTÍ/PLÍSNĚMI NEBO PRASKLINAMI?

POTŘEBUJETE PORADIT ČI NAVRHNOUT OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ?

MÁTE POCHYBNOSTI O KVALITĚ VÁM DODANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ?

VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠÍME!

POSOUZENÍ A NÁVRH ENERGETICKÝCH ÚSPOR OBJEKTU

– pro účely rekonstrukce objektu

– pro účely získání datace

– pro účely optimalizace nákladů na energie

– zajištění PENB

Energetický štítek

STAVEBNÍ DOZOR

– dozorování novostaveb

– dozorování rekonstrukcí

– dozorování zateplování s dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

PŘEDCHÁZEJTE PROBLÉMŮM, NEBUDETE JE PAK MUSET ŘEŠIT!!!

OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEB

– pro účely dědického řízení

– pro účely stanovení optimální ceny při prodeji nemovitosti

– pro účely stanovení odpovídající kupní ceny  nemovitosti

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů

 (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

CO MOHU NABÍDNOUT?

bezplatné poradenství

vypracování projektové dokumentace

zpracování energetického auditu

kompletní administraci celé žádosti

technický dozor investora

zajištění úvěru na rekonstrukci

VŠE OD A – Z !

DOTOVÁNO AŽ 40% OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADŮ

Poptavkový formulář

další podrobnosti a ceny na

www.jak-koupit-nemovitost.cz

CERTIFIKÁTY / OSVĚDČENÍ